O aplikácii Cribis

O aplikácii Cribis

Potrebujete získať informácie o vašom obchodnom partnerovi? Chcete vedieť, či je konkrétna firma v strate alebo naopak vykazuje zisk? Hľadáte spoľahlivý register firiem a organizácií? Odpoveďou je Cribis Univerzálny register - webová aplikácia, ktorá slúži ako on-line databáza firiem, organizácií a živnostníkov zo Slovenska a Čiech. Obsahuje údaje o viac než 10 miliónoch podnikateľských subjektoch a fyzických osôb a čerpá z viac ako 40 hlavných prehľadne unifikovaných a komplexných informačných zdrojov. Ponuka aplikácie Cribis Univerzálny register sa skladá zo širokej škály informácií, reportov, diagramov, marketingových zoznamov a monitorovacích služieb.

Pozrite si krátke video, ktoré vám aplikáciu predstaví bližšie.

Stiahnite si vo formáte pdf prehľadnú brožúru o aplikácii

Nástroje aplikácie

Centrálny register exekúcií

Potrebujete prístup do registra dlžníkov rýchlo a výhodnejšie? V aplikácii Cribis Univerzálny register ho nájdete rýchlo, pohodlne a on-line, k dispozícii máte viac ako 8,5 milióna aktívnych exekučných konaní.

Kataster nehnuteľností

V informačnom systéme má možnosť užívateľ rýchlo a bez zbytočného zdržania prehľadávať údaje o nehnuteľnostiach, resp. ťarchách vybraného subjektu – právnická osoba (na základe IČO a Vlastníka) a zároveň mu systém umožňuje rýchle vyhľadávania nehnuteľností vo vlastníctve všetkých fyzických osôb podľa mena, priezviska a dátumu narodenia.

iTrade

Cribis iTrade je súčasťou aplikácie Cribis Univerzálny register a umožňuje jeho používateľom lepšie a efektívnejšie vyhodnocovať platobnú morálku ich obchodných partnerov. Každý používateľ má dostupné aktualizované pohľadávkové dáta a na základe analýz vie vyhodnotiť platobnú situáciu najrýchlejšie na trhu. Platobné správanie svojho odvetvia vidí z pohľadu dodávateľa i odberateľa.

Formy distribúcie

Aplikácia Cribis  Univerzálny register umožňuje prístup ku službám a dátam prostredníctvom ucelených výstupov, ktoré zabezpečia maximálnu podporu potrieb klienta. Umožňuje rýchly ad-hoc prístup k webu alebo chytrej aplikácii, ďalej ponúkajú komplexné riešenia kombinujúce on-line i off-line dodávku dát. Implementačný scenár si volí klient sám alebo ho konzultuje s obchodným oddelením.

Zabezpečený webový portál podporujúci

 • všetky hlavné webové prehliadače (MS Windows, Mac OS X)
 • viacjazyčné prostredie a dátové výstupy
 • alternatívny prístup cez tzv. parametrické hyperlinky
 • moderné „user friendly“ rozhranie

Dátové pumpy formou SOAP webových služieb

 • podpora všetkých hlavných funkcií webovej aplikácie – vyhľadávanie, reporty, relácie, monitoring
 • podpora nadstavbových služieb – CRE, SK kataster nehnuteľností cez SK SOAP, atď.
 • možnosť voľby jazykového výstupu
 • jednotná štruktúra slovenských a českých dát

Extrakty dát pre podporu datových skladov s robutsným ER modelom

 • flexibilná dodávka dát podľa potrieb klienta
 • zabezpečený prenos (s FTP)
 • podpora dátových skladov klienta

Cribis LAN

 • inštalovanie priamo do prostredia klienta
 • kompletná databáza k dispozícii
 • obsahuje základné funkcionality (report, diagram väzieb, ekonomicky previazaná skupina a konečný vlastník, základné informácie)
 • možnosť parametrických hyperlinkov
 • možnosť napojenia denne aktualizovanej databázy do interných systémov klienta

Integrácia do prostredia partnerských riešení

Oblasti typických integračných scenárov:
 • CRM a ERP systémy, účtovné SW
 • analytické a detekčné nástroje (I2 Analyst Notebook, ClueMaker)
 • antiFraud riešenia a nástroje na riadenie rizík (B2B, B2C)
 • workflow nástroje
 • HR alebo PES riešenia

Cribis Connected

Integračná platforma, ktorá umožňuje využívať dáta z aplikácie Cribis Univerzálny register priamo vo firemných aplikačných systémoch a zabezpečí rozšírenie informačného systému o kľúčové informácie o vašich obchodných partneroch.

Cribis Mobile

Mobilná aplikácia Cribis Mobile je zdarma dostupná v App Store, Google Play a Samsung Apps a ponúka informácie o viac ako 10 miliónoch podnikateľských subjektov a fyzických osôb z viac ako 40 dôveryhodných informačných zdrojov.  Ponúka súhrnné informácie o firmách nutné pre podporu profesionálneho riadenia rizík. Je dostupná v slovenčine, češtine a angličtine.